Warunki gwarancji ArtisMedia Sp. z o.o.

od 18.10.2017

1. Serwis gwarancyjny witryny i/lub portalu odbywa się wyłącznie w okresie gwarancyjnym.

2. Okres gwarancyjny jest liczony od daty podpisania ostatniego aktu wykonanej pracy na podstawie umowy i wynosi 12 miesięcy, chyba że umowa zawiera inny okres.

3. W wyznaczonym okresie gwarancyjnym usuwane bezpłatnie tylko błędy które powstały w okresie projektowania witryny i/lub instalacji portalu, które nie zgodne z zaleceniami technicznymi. Żeby wyeliminować takie błędy dostęp do witryny i/lub portalu jest możliwy.

4. W przypadku roszczenia gwarancyjnego osoby prawne mogą skorzystać z pomocy online help.artismedia.

5. Gwarancja nie obejmuje:

5.1. błędy spowodowane przeciążeniem, zamrożeniem lub inną awarią serwera, na którym znajduje się strona i/lub portal;

5.2. błędy wynikające z nieterminowych lub nieprawidłowych aktualizacji oprogramowania na serwerze, na którym znajduje się witryna i/lub portal;

5.3. błędy wynikające z uszkodzenia witryny i/lub portalu przez wirusy;

5.4. nieprawidłowe działanie modułów, tematów i innych produktów stron trzecich;

5.5. awarie wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Bitrix;

5.6. błędy spowodowane przedwczesną lub nieprawidłową aktualizacją oprogramowania;

5.7. błędy, których nie można odtworzyć ani naprawić w odpowiedni sposób;

5.8 witryna i/lub portal, ktory został utrzymywany w okresie Gwarancyjnym przez osoby nie certyfikowane;

5.9 błędy wynikający ze zmian konfiguracji serwera na którym znajduje się strona lub portal. 

6. W przypadku witryny i/lub portalu zaleca się regularna konserwacja i wsparcie, co zapewnia poprawne działanie przez cały okres użytkowania.

7. W przypadku nieuzasadnionej prośby o zdiagnozowanie błędu w ramach gwarancji ArtisMedia może wystawić fakturę za tę diagnostykę.

8. W przypadku wystąpienia błędu, który później zostanie uznany za niegwarancyjny, ARTISMEDIA Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów jego usunięcia.


Dyrektor Kurylo K..

Uzyskaj rabat

Skorzystaj z kalkulatora i uzyskaj rabat na swój projekt. Po przesłaniu formularza nasz menedżer skontaktuje się z Tobą w celu zastosowania rabatu. Zniżka będzie obowiązywać przez trzy dni od daty rezerwacji.

Wysokość rabatu zmienia się co tydzień i zależy od obciążenia produkcyjnego.
Rabat dotyczy tylko rozwoju nowej strony internetowej.