O projekcie

Klient - Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji.

Celem portalu jest dostarczanie informacji o inwestycyjnych projektach zainteresowanym inwestorom, agencjom rządowym i organizacjom.

Награды

Рейтинг Байнета

Integracje

Bitrix24
Bitrix24
Geoportal gismap.by
Geoportal gismap.by
Mapy Google
Mapy Google
 Baza urzędu statystycznego Białorusi
Baza urzędu statystycznego Białorusi
Baza Ministerstwa Gospodarki
Baza Ministerstwa Gospodarki
Baza danych katastru nieruchomości
Baza danych katastru nieruchomości
Czytaj opininie Przejdź na stronę

Portal "Mapa drogowa inwestora" dostarcza użytkownikom i potencjalnym inwestorom informacji w następujących obszarach:

 1. Priorytetowe projekty inwestycyjne Republiki Białoruś;

 2. Projekty w toku;

 3. Zrealizowane projekty inwestycyjne;

 4. Przewagi konkurencyjne regionów;

 5. Perspektywiczne kierunki rozwoju regionów i miast regionalnej podległości Republiki Białoruś.

Mapa określa specjalizację, dostępność infrastruktury, potencjał zasobów, kluczowe kompetencje i priorytetowe projekty pilotażowe dla każdego powiatu, miasta regionalnego i regionów. 

Ogólne zadania projektu

 1. Szybko informować o projektach inwestycyjnych i rozwoju gospodarczym powiatów i regionów;

 2. Promować konkurencję między regionami;

 3. Zapewniać wskaźniki ekonomiczne do monitorowania realizacji projektu;
 4. Realizować funkcję zarządzania bazą projektów inwestycyjnych.

Portal posiada rozbudowaną funkcjonalność dla potencjalnych inwestorów, agencji rządowych oraz pracowników Agencji Inwestycji.

Co zostało opracowane dla potencjalnych inwestorów

Zadania

 1. Szybko otrzymywać informacje o projektach inwestycyjnych, pomysłach, nieruchomościach, koncesjach i działkach;

 2. Przeanalizować przewagi konkurencyjne regionów;

 3. Porównać regiony według określonych wskaźników ekonomicznych;

 4. Uzyskać informacje o infrastrukturze regionów, granicach wolnych stref ekonomicznych;

 5. Przeanalizować dynamikę wskaźników społeczno-ekonomicznych.

Rozwiązania

Krok 1 – Wizualizacja projektów na mapie

Zintegrowaliśmy bazę omawianych projektów inwestycyjnych. Rozbudowane sekcje z pomysłami inwestycyjnymi, nieruchomościami, koncesjami, działkami. Typy projektów zostały zwizualizowane na interaktywnej mapie. W tym celu dokonaliśmy integracji z Google Maps.

Wdrożyliśmy wyszukiwanie według elementów w każdej sekcji. Dodaliśmy możliwość filtrowania projektów inwestycyjnych według listy kryteriów:

 • Branża;

 • Region;

 • Powiat;

 • Całkowita suma inwestycji;

 • Formularz udziału inwestora;

 • Okres zwrotu.

Снимок экрана (200).png

Krok 2 – Wyświetlanie wiodących regionów na mapie 

Opracowaliśmy funkcjonalność do wyświetlania na mapie regionów wiodących pod względem liczby pracujących w gospodarce, ludności, nominalnych naliczonych średnich wynagrodzeń, produkcji przemysłowej, powierzchni ziemi i gruntów rolnych. Interaktywna mapa pokazuje najlepsze regiony w poszczególnych specjalizacjach, a także liczbę projektów inwestycyjnych, pomysłów, projektów budowlanych.

Aby wyświetlić wskaźniki ekonomiczne, portal zintegrował dane z bazy danych Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Białoruś.

Снимок экрана (202).png

Krok 3 – Raporty analityczne porównujące regiony

Interaktywny portal umożliwia porównywanie poszczególnych regionów według wyników gospodarczych. Do porównania wybrano następujące parametry:

 • Ludność;

 • Liczba osób zatrudnionych w gospodarce;

 • Nominalne naliczone płace;

 • Inwestycje w środki trwałe;

 • BIZ w ujęciu netto;

 • Produkcja przemysłowa;

 • Obrót detaliczny;

 • Eksport usług;

 • Eksport towarów.

Wyniki porównania przedstawiono na wykresach.

Снимок экрана (203).png

Krok 4 – Wyświetlanie infrastruktury na mapie

Zintegrowaliśmy się z serwisem gismap.by (informacyjna mapa lądowa Białorusi). W rezultacie po włączeniu warstw mapy GIS w Mapach Google wyświetlane są linie kolejowe, autostrady, loty, strefy przemysłowe, grunty rolne, zasoby leśne i granice wolnych stref ekonomicznych.

Снимок экрана (204).png

Krok 5 – Wykresy ze wskaźnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Republiki Białoruś

Integracja z bazą danych Państwowego Komitetu Statystycznego umożliwiła pobranie statystyk dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Portal wyświetla wykresy z dynamiką tempa wzrostu PKB, produktywności pracy, indeksem cen konsumpcyjnych, wskaźnikiem deflatora PKB, stopami wzrostu eksportu / importu i innymi wskaźnikami. Wskaźniki pokazują prognozę do 2020 roku.

Снимок экрана (205).png

Co zostało opracowane dla sektora publicznego

Zadania 

 1. Monitorować wskaźniki ekonomiczne według regionów i powiatów;

 2. Szybko otrzymać informacje o portfelu projektów inwestycyjnych;

 3. Analizować rozwój powiatów i regionów;

 4. Przesyłać propozycje inwestycji do bazy danych;

 5. Monitorować realizację projektu.

Rozwiązania

Krok 1 – Wyświetlanie danych statystycznych według kraju, regionu, powiatu

Opracowaliśmy panel z podstawowymi statystykami dla Republiki Białoruś w celu szybkiego przeglądu wskaźników. Panel wyświetla PKB w aktualnych, porównywalnych cenach, a także per capita, wskaźnik cen konsumpcyjnych, BIZ w ujęciu netto, dane o płacach, rentowności sprzedaży, wydajności pracy.

Снимок экрана (206).png

Krok 2 – Portfolio projektów inwestycyjnych na mapie

Opracowano dział "Portfolio projektów inwestycyjnych i propozycji". Inwestycje pogrupowano według kierunku, stopnia zaawansowania. Przedstawiono propozycje planowane na lata 2021-2025. Klikając na kartę, użytkownik przechodzi do strony z interaktywną mapą, na której można zobaczyć projekty określonej grupy.

Снимок экрана (207).png

Krok 3 – Wykresy ze wskaźnikami rozwoju powiatów i regionów

Analityka projektów wyświetla TOP-10 powiatów według liczby projektów zgłoszonych do realizacji, projektów w trakcie realizacji oraz projektów zakończonych. Podobne statystyki są wyświetlane według regionu.

W osobnej sekcji zamieszczono wskaźniki rozwoju gospodarczego powiatów i regionów. Wyświetla również TOP 10 powiatów pod względem wskaźników rozwoju gospodarczego i rankingów regionów. Tym samym rozwiązane zostało jeszcze jedno zadanie powiatowych komitetów wykonawczych - wspieranie rozwoju konkurencji między okręgami.

Снимок экрана (208).png

Krok 4 – Konto osobiste dla regionalnych komitetów wykonawczych

W celu realizacji możliwości składania propozycji inwestycyjnych dla powiatów opracowaliśmy rachunki osobiste dla powiatowych komitetów wykonawczych. Wystarczy krok po kroku wypełnić pola projektu.

Aby dodać działki do mapy wystarczy wskazać numer katastralny, a informacje o obiekcie zostaną automatycznie załadowane do pól. Funkcja ta działa dzięki integracji z bazą danych Krajowej Agencji Katastralnej. Na swoim koncie osobistym możesz uzyskać pomoc techniczną od pracowników Narodowej Agencji Inwestycji.

Po wypełnieniu wniosek jest przesyłany do moderacji do Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji.

Krok 5 – Konto osobiste dla Ministerstwa Gospodarki

Konto osobiste do monitorowania statystyk projektów. W tym celu portal zintegrował dane z bazy wskaźników statystycznych dla projektów Ministerstwa Gospodarki. W koncie dla konkretnego projektu wyświetlane są tabele, które pokazują dynamikę rozwoju projektu i wskaźniki ekonomiczne.

Co zostało opracowane dla pracowników Agencji

Zadania

 1. Przyjmować projekty od powiatowych komitetów wykonawczych do moderacji;

 2. Przetwarzać wnioski od inwestorów.

Rozwiązania

Krok 1 – Gabinet osobowy pracowników Agencji 

Stworzono gabinety osobowe dla pracowników Agencji, które pozwalają przyjmować projekty, przeglądać treśći w celu dopracowania przez rejonowe komitety wykonawcze.

Krok 2 – Wdrożenie portalu korporacyjnego Bitrix24

Uruchomiliśmy portal korporacyjny z systemem CRM dla Agencji, dzięki któremu pracownicy mogą szybko rozpatrywać wnioski inwestorów. 

Wyniki

Interaktywny portal Mapa Drogowa Inwestora dostarcza informacji o projektach inwestycyjnych w regionach i powiatach dla potencjalnych inwestorów i agencji rządowych. Informacje o projektach prezentowane są na interaktywnych mapach, statystyki wyświetlane są w postaci diagramów i wykresów. Portal jest zintegrowany z bazami danych Belstatu, Ministerstwa Gospodarki, Krajowej Agencji Katastralnej, a także z mapami Google i portalem informacji geograficznej Gismap. W przypadku Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji system został zintegrowany z portalem korporacyjnym Bitrix24. Portal ewoluuje: dziś na mapie znajduje się ponad 1200 projektów inwestycyjnych i pomysłów.


Uzyskaj rabat

Skorzystaj z kalkulatora i uzyskaj rabat na swój projekt. Po przesłaniu formularza nasz menedżer skontaktuje się z Tobą w celu zastosowania rabatu. Zniżka będzie obowiązywać przez trzy dni od daty rezerwacji.

Wysokość rabatu zmienia się co tydzień i zależy od obciążenia produkcyjnego.
Rabat dotyczy tylko rozwoju nowej strony internetowej.